Η συμμετοχή της Κύπρου σε ελληνικούς πολέμους ήταν πάντοτε ανεπιφύλακτη. Ολόψυχη, όμως, ήταν και η ανταπόκριση του λαού μας στις πολιτικές περιπέτειες της Ελλάδας, όπως μαρτυρά εδώ δημοσίευμα σε αθηναϊκή εφημερίδα του 1897 για τους πρόσφυγες Κρήτης των απελευθερωτικών πολέμων 1896-1898.

Advertisements