Τα υδρευτικά έργα τα οποία άρχισε να κατασκευάζει η αγγλική Κυβέρνηση Κύπρου το 1899 στην περιοχή Αχερίτου, περιλαμβανομένου μεγάλου φράγματος, υπολογιζόταν ότι θα ικανοποιούσαν τις υδατικές ανάγκες μεγάλου τμήματος της Μεσαορίας.

Τα έργα σχεδιάστηκαν από τον άγγλο μηχανικό  J. H. Medlicott, του Indian Irrigation Department και η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε από τους επίσης άγγλους εργολάβους  Charles και Percy Christian.

Δύο φωτογραφίες ―του 1900― από τις εργασίες κατασκευής, παρουσιάζονται πιο κάτω.

«Τοίχος νέου υδατοφράκτη Αχερίτου»

«Αρχαία θυρίδα εκροής υδατοφράκτη Αχερίτου»

Advertisements