Μία πολυάριθμη ομάδα ρώσων προσφύγων της αίρεσης «ντουχομπόρτσι» [=πνευματικοί αγωνιστές], έφθασε από το Βατούμ για εγκατάσταση στην Κύπρο στις 26 Αυγούστου 1898. Επρόκειτο για μέλη ειρηνιστικής θρησκευτικής αίρεσης που είχε υποστεί μεγάλους διωγμούς από το τσαρικό κράτος επειδή, ως αντιρρησίες συνείδησης, το 1895 είχαν μαζικά καταστρέψει τα όπλα τους αρνούμενοι να καταταγούν στο ρωσικό στρατό.

Οι αγγλικές αρχές της Κύπρου τους εγκατέστησαν σε διάφορα μέρη, κυρίως στο Τσιφλίκι Αθαλάσσας [αργότερα «Κυβερνητική Έπαυλη Αθαλάσσας»] και στις κοινόττητες Περγάμου και Κουκλιών. Το 1899 οι Ντουχομπόρτσοι της Κύπρου, οι οποίοι έφθασαν στους 1125, αναχώρησαν για οριστική εγκατάσταση στον Καναδά, αφήνοντας πίσω, μοναδικό τεκμήριο από το πέρασμά τους, ένα μικρό κοιμητήριο στο Τσιφλίκι Αθαλάσσας.

[Στη φωτογραφία : Ντουχομπόρτσοι από την Κύπρο φθάνουν στον Καναδά]

Advertisements