Τα εξώφυλλα (εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο) ενός τετραδίου που προοριζόταν για μαθητική χρήση στην Κύπρο κατά τη δεκαετία του 1930 εκφράζουν τις αντιλήψεις «διδακτισμού» της εποχής, πάντοτε μέσα σε πλαίσια του επικρατούντος «εθνοκεντρισμού». Η μητέρα Ελλάδα υποδεικνύει στον δάσκαλο: «Εις χείρας σου το μέλλον Μου».

Εξάλλου, το βιβλιοπωλείο που πωλούσε τα τετράδια έφερε το όνομα του Αδαμάντιου Κοραή, σημαντικότατου τέκνου του νεότερου Ελληνισμού, ενώ το τυπογραφείο ονομαζόταν»Φοίνιξ» παραπέμποντας στις προσδοκίες για αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους!


Advertisements