Ομαδική φωτογραφία ύστερα από εθνική γιορτή στο Παρθεναγωγείο Λευκάρων (γύρω στο 1920)

Αρρεναγωγείο Λευκάρων : Η καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία στο τέλος της χρονιάς (γύρω στο 1925). Ένας από τους μικρούς πρέπει να είναι και ο «Παντελής» του οποίου το όνομα αναγράφεται με μολύβι.

[Από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Έλλης Τρεππίδου Χριστοφόρου]

Advertisements