Ένα κάπως ασυνήθιστο δείγμα «παραγωγής» πλανόδιου φωτογράφου της εποχής, συνοδευόμενο από χαριτωμένο μήνυμα του αποστολέα.

Εν Λεμεσώ 26/11/921

Αγαπητέ Νικόλα,

Σου στέλλω την φωτογραφίαν μου να με θυμήσαι. Να μου γράψης εάν την έλαβες. Εξαφνικά την εύγαλα επέρναν ένας από το μαχαζίν μου του εφώναξα και με εύγαλεν αλλά δεν είναι τόσον ωραία.

Σε γλυκοασπάζομαι

ο φίλος σου

Κώστας Πέτρου Ποδηλατάς

Advertisements