Ο Στυλιανός Ι. Θεοχάρίδης (1886-1923) ήταν ο πρώτος Κύπριος  ο οποίος έγραψε στον Κ.Π. Καβάφη, τον Σεπτέμβριο 1919, εκφράζοντας θαυμασμό για την ποίησή του και ζητώντας να αποκτήσει τα ποιήματά του. Δημοσίεψε και ο ίδιος ποιήματα, τα οποία εκδόθηκαν μετά το θάνατό του, με τη φροντίδα του πατέρα του (Ποιήματα, εκ της μεγάλης του σειράς, Λάρνακα 1925).

Advertisements