Μεγάλο πρόβλημα για τα κυπριακά δάση υπήρξε έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα η ανεξέλεγκτη βοσκή στα κυπριακά δάση, ιδίως από κοπάδια αιγών που κατέστρεφαν ανεπανόρθωτα την ανάπτυξη δέντρων και φυτών. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Δασών της αγγλικής Κυβέρνησης Κύπρου εισήγαγε αυστηρούς περιοριστικούς νόμους βοσκής σε δάση και παράλληλα ενθάρρυνε δραστική μείωση του αριθμού αιγών στην Κύπρο.

Ως αντίδραση σ’ αυτή την πολιτική πρέπει να ερμηνευθεί το πιο κάτω σχέδιο, δημοσιευμένο σε εφημερίδα της Λάρνακας το 1927, όπου υπογραμμίζεται με έντονο τρόπο η «ζημιά» σε συγκεκριμένη αγροτική κοινότητα της επαρχίας (του χωριού Ξυλοτύμβου) από την πολιτική του «Δασονομείου» Τμήματος Δασών) κατά των αιγοτρόφων : το φίδι (Δασονομείο) τυλίγεται γύρω από την αίγα (αιγοτροφία) με σκοπό να την πνίξει!

Advertisements