Μία εικόνα της βιομηχανίας και βιομηχανικής παραγωγής της Κύπρου κατά το 1937 (όπως παρουσιάζεται στον Παγκύπριο Εμπορικό Οδηγό 1938).

Advertisements