Από την Λευκωσία : Διάλεξις και συζήτησις περι κινίνης εις το ΑΠΟΕΛ (1936)

“Αφού ετελείωσε η διάλεξις του φίλου ιατρού Υγιεινολόγου κ. Κ. Μαρκίδη ήρχισε η συζήτησις μεταξύ των ιατρών υπό την προεδρίαν του κ. Θ. Δέρβη. Εννοείται ότι όταν εζήτει είς ιατρός τον λόγον από τον κ. Πρόεδρον επροτιμούσε να παίρνει ο ίδιος τον λόγον, γι’ αυτό κάποιος τον ονόμασε “speaker” (πρόεδρον της Αγγλικής Βουλής). Σιγά, σιγά άναψαν τα αίματα και αντηλλάγησαν πικροί λόγοι ―κατά το θέμα― που ούτε η παρουσία του κ. Γλυκύ δεν μπόρεσε να γλυκάνει.

Στο τέλος το νοήμον κοινόν εχωρίσθη εις δύο στρατόπεδα, των κινίνων (κατά το κιτρίνων) και των παρδαλών και εχύθη στους δρόμους η συζήτησις για το κινίνο και τες πικρίες που πότισε, αυτήν την φοράν τους γιατρούς και όχι τους αρρώστους και διύλιζαν τους κώνωπας...” Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ.

(Το Γέλοιο, Παγκύπριος Σατιρική Εφημερίς. Υπεύθυνος Διευθυντής Γ. Φασουλιώτης. Αρχισυντάκτης-σκιτσογράφος Β. Ιωαννίδης).

[Σημ. : Ο Θ. Δέρβης είναι στα δεξιά]

Advertisements