Ο γιατρός Θεμιστοκλής Ν. Δέρβης (1894-1968), δήμαρχος Λευκωσίας 1929-1946 και 1949-1959, διετέλεσε και πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κατά την περίοδο 1933-1960.

Υπό την τελευταία αυτή ιδιότητα, γύρω στα 1937, είχε έλθει σε οξεία αντιπαράθεση με τους εκπαιδευτικούς και για τούτο αποτελούσε τακτικό θέμα στη σατιρική λεμεσιανή εφημερίδα Το Γέλοιο, του Γιώργου Φασουλιώτη (που εμφανώς δεν τον συμπαθούσε). Ο Θ. Δέρβης ήταν επίσης γνωστός για την αθυροστομία του.

Δείγματα σατιρικών σκίτσων του Θ. Δέρβη από τον Γ. Φασουλιώτη και τμήμα σχετικού δημοσιεύματος στο Γέλοιο παρουσιάζονται πιο κάτω.

[Αξίζει να προσεχθεί ότι στο πρώτο σχέδιο ο Θ. Δέρβης παρουσιάζεται ως (θηριο)δαμαστής της Μέσης Παιδείας Λευκωσίας πλαισιωμένος από σκίτσα των Μουσολίνι, Χίτλερ, Στάλιν και Ι. Μεταξά!]

Advertisements