Στην προσπάθεια προώθησης προϊόντων τους οι κατασκευαστές πολύ συχνά προσθέτουν στις συσκευασίες μικρά συλλεκτικά αντικείμενα.

Σε καιρούς δύσκολους, όπως στην περίπτωση που παρουσιάζεται εδώ ―περίοδος Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου― ο βιομήχανος ζαχαροειδών έδωσε παραγγελία να τυπωθούν μικρά αριθμημένα εικονίδια μεγέθους γραμματοσήμου (μια και υπήρχε έλλειψη χαρτιού), που απεικόνιζαν σκηνές  από τη ζωή και τα αξιοθέατα της Κύπρου.

Κάθε κουτί έκρυβε μία αριθμημένη φωτογραφία και ο αγοραστής ―συνήθως από τον μαθητόκοσμο― συμπληρώνοντας πλήρη σειρά ανταμειβόταν με κάποιο «ελκυστικό» μεγαλύτερο βραβείο, π.χ. μία μπάλα!

Advertisements