Επίσημος κυβερνητικός χάρτης  του οδικού, σιδηροδρομικού και τηλεγραφικού δικτύου της Κύπρου κατά 1905

(σχεδιασμένος από το Τμήμα Δημοσίων Έργων)


Advertisements