[Η τουρκική νομοθεσία στην Κύπρο ―την οποία κληρονόμησε (και για πολλές δεκαετίες διατήρησε) η Αγγλική κυβέρνηση του τόπου― περιλάμβανε πολλά παράδοξα, τουλάχιστον σε θέματα ιδιοκτησίας, όπως καταγράφει στο σημείωμά του ο κερυνειώτης Σάββας Χρίστης (δημοσιευμένο τον Ιανουάριο 1923). Με πολύ κέφι ο Χρίστης, στο ενδιαφέρον σημείωμά του προσθέτει και ένα σχετικό σατιρικό στιχούργημά του. (Για τον Σ. Χρίστη βλ. και ανάρτηση αρ. 119)].

Advertisements