Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και για μερικά χρόνια μετά τη λήξη του, λόγω ελλείψεων σε βασικά αγαθά (π.χ. ψωμί και ορισμένα τρόφιμα, είδη ρουχισμού, κ.ά.) επιβάλλονταν περιορισμοί στις προμήθειες ώστε να αποφεύγεται εκμετάλλευση και πωλήσεις τους στη μαύρη αγορά. Οι ποινές για όσους παρανομούσαν ήταν πολύ αυστηρές.

Για σκοπούς ελέγχου οι αρχές είχαν εγκαθιδρύσει Τμήμα Ελεγχομένων Ειδών ―με γραφεία σε κάθε πόλη― το οποίο είχε την ευθύνη έκδοσης ειδικών δελτίων για οικογένειες ή άτομα, όπως το (ταλαιπωρημένο) δείγμα για εξασφάλιση ψωμιού και σιτηρών από καθορισμένο προμηθευτή, που παρουσιάζεται πιο κάτω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η παραχώρηση του δελτίου επιβαρυνόταν με ένα «τριαράκι»!

Advertisements