[Η φωτογραφία και το απόσπασμα είναι από είδηση με τίτλο Άνετη διαμονή (από κυπριακό περιοδικό, Μαρτης 1958].

«Ο συγχρονισμένος ορνιθώνας στον Σαϊττά. που μόλις έχει συμπληρωθεί από τον Κλάδο Ορνιθοτροφίας του Τμήματος Γεωργίας»

[Αν τα πουλερικά της φωτογραφίας μας μπορούσαν να μιλήσουν και γνώριζαν τι τα περιμένει, το πιθανότερο είναι ότι θα έχαναν ξανά τη φωνή τους].

Advertisements