Επειδή μας ενοχλεί, μερικές φορές, η ακρίβεια ειδήσεων του αστυνομικού δελτίου, ας θυμηθούμε ανάλογα περιστατικά από τα πολύ παλαιότερα χρόνια, όπως αυτή την είδηση από εφημερίδα του Φεβρουαρίου 1887:

“Σήμερον το πρωΐ διεδόθη, ότι κλέπται ελήστευσαν την οικίαν του Διοικητού Λεμησσού Kυρίου Mίτζελ · εγνώσθη κατόπιν ότι η διαδοθείσα είδησις ήτο ψευδής, απωλεσθείσης μόνον εκ της μάνδρας μιάς αιγός, ήτις πιθανόν και να έφυγε”.

Advertisements