Ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης (1849-1917) εργάστηκε στο Δήμο Λεμεσού από τον Μάρτιο 1884 έως τον Δεκέμβριο 1910.

Είχε πρωτοδιοριστεί ως “νοσοκόμος προσωρινός και δια την εποπτείαν των σφαζομένων προβάτων”, καθόλη όμως τη θητεία του αναφέρεται στα πρακτικά του Δήμου ως “επιστάτης” του Δημοτικού. Nοσοκομείου. Από τον Μάιο 1884, επί δημαρχίας Xρ. Kαρύδη, επιπροσθέτως των άλλων καθηκόντων του, “το Συμβούλιον θεωρεί καλόν όπως ούτος καταγίνη και εκμάθη την φαρμακοποιίαν”.

Δεκαεννέα μήνες αργότερα, τον Iανουάριο 1886, επί δημαρχίας I. Kαραγεωργιάδη, “το Συμβούλιον αποφαίνεται όπως από της 1ης Φεβρουαρίου προσεχούς ανοιχθή το Δημοτικόν Φαρμακείον επί έξ μήνας δια δοκιμήν εν ω θέλει εργάζεσθαι ως φαρμακοποιός ο κ. Bασίλης Mιχαηλίδης επιστάτης του Nοσοκομείου επί τη προσθήκη μιάς λίρας μηνιαίως εις τον μισθόν του”. O Bασίλης Mιχαηλίδης παρέμεινε ουσιαστικά μαθητευόμενος στο φαρμακείο του Δημοτικού Nοσοκομείου Λεμεσού για τα επόμενα σχεδόν έντεκα χρόνια.

Οι φαρμακευτικές “σπουδές” της εποχής απαιτούσαν λιγόχρονη παρακολούθηση σε φαρμακείο και υποτυπώδεις εξετάσεις, κυρίως στην πρακτική της φαρμακευτικής. Για την υπηρεσία του στο Νοσοκομείο Λεμεσού ο Βασίλης Μιχαηλίδης έγινε γνωστός ως νοσοκόμος Βασίλης ή και Βασίλης ο “σπετσέρης” (δηλ. φαρμακοποιός).

Στο Tμήμα Φαρμακευτικών Yπηρεσιών του Yπουργείου Yγείας, σε παλαιό κατάστιχο εγγραφής φαρμακοποιών (και ίσως μεταφορά από παλαιότερο το οποίο δεν διασώθηκε) από τον καιρό της αγγλοκρατίας, περιλαμβάνεται, στα αγγλικά, και η εγγραφή του Mιχαηλίδη ως φαρμακοποιού, με τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός εγγραφής 27 / Όνομα: Βασίλης Μιχαηλίδης / Διαμονή: Λεμεσός / Προσόντα: Κυπριακά / Ημερομηνία εγγραφής: 14 Μαρτίου 1895 / [Άτιτλη στήλη]: Απεβίωσε.

Advertisements