Ο καταρράκτης της τουρκοκρατούμενης σήμερα Ακανθούς, σε επιχρωματισμένο δελτάριο από φωτογραφία του Θ. Ν. Τουφεξή (πρώτες δεκαετίες 20ού αιώνα).

Μέσα στην επικρατήσασα κατά τα πρόσφατα χρόνια λειψυδρία και ο καταρράκτης αυτός (όπως πολλές άλλες κυπριακές πηγές) στέρεψε και πολύ αραιά παρουσίαζε ροή.

Advertisements