Το 1927 κυκλοφορούσε στην Κύπρο ταχυδρομικό δελτάριο με σχέδιο μεγαλοπρεπούς κτηρίου που επιγραφόταν «Παγκύπρια Ελληνικά Εκπαιδευτήρια εν Λευκωσία». Το εικονιζόμενο κτίσμα είχε κάποια στοιχεία που θύμιζαν το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, όμως δεν ταυτιζόταν με το ιστορικό σχολείο της πρωτεύουσας. Το σύνολο του σχεδίου, με τον έντονο αρχαιολατρικό συμβολισμό του, ίσως απλώς παρέπεμπε στους ελληνοκεντρικούς προσανατολισμούς της κυπριακής εκπαίδευσης.

Advertisements