Στην τουρκοκρατούμενη σήμερα Τρεμετουσιά (διάδοχο κοινότητα της αρχαίας πόλης της Τριμυθούντος) βρίσκεται η εκκλησία της μονής Αγίου Σπυρίδωνα, του οποίου η μνήμη εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου.

Ο Άγιος Σπυρίδων (γύρω στα 270–358) γεννήθηκε στην Άσσια και υπήρξε επίσκοπος Τριμυθούντος με σημαντική παρουσία στην εκκλησιαστική ιστορία. Μετά το θάνατό του και για περίπου τρεις αιώνες το λείψανό του παρέμενε στην εκκλησία της μονής. Τον έβδομο αιώνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί (γύρω στα 1456) στην Κέρκυρα, της οποίας είναι πολιούχος άγιος. [Ακολουθούν δύο ενθυμήματα αναφερόμενα στην εκκλησία του στην Τρεμετουσιά κι ένα της Κέρκυρας].

Πιστοποιητικό παραλαβής από εκπρόσωπο της μονής Αγίου Σπυρίδωνα, στην Τρεμετουσιά, ιερού κειμηλίου που στάλθηκε από την Κέρκυρα

Κέρκυρα : «Το ιερόν λείψανον κατά παλαιάν ξυλογραφίαν»

Advertisements