[Επιστολικό δελτάριο που κυκλοφόρησε στην Κύπρο το 1941, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με ευχές και προσδοκίες που σύντομα διαψεύστηκαν, ενδεικτικές όμως της ευπιστίας των Κυπρίων. (Φαίνεται ότι ανάλογα αισθήματα δεν συγκινούσαν και την  «αγγλικήν ψυχήν».  Μετά το τέλος του πολέμου η άλλη πλευρά εφάρμοσε την κυπριακή παροιμία «ο βους εψόφησεν, το συμπεθερκόν εξηλώθη»)].

Advertisements