Η Μονή Παναγίας Αχειροποιήτου, στην παραλία κοντά στην τουρκοκρατούμενη Λάπηθο, ιδρύθηκε γύρω στα τέλη 11ου-αρχές 12ου αιώνα. Η Μονή είχε γνωρίσει τουρκικές καταστροφές και παλαιότερα.

Ο γερμανός περιηγητής Heinrich Petermann, ο οποίος την επισκέφθηκε το 1851, αναφέρει στο βιβλίο του Reisen im Orient (Λιψία 1865), ότι περίπου ενενήντα χρόνια προηγουμένως, τούρκοι ληστές από την Καραμανιά επιτέθηκαν και την καταλήστεψαν. Φεύγοντας έκαψαν τη Μονή και τη βιβλιοθήκη της.

[Οι δύο φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από έκδοση του 1925].