Μία ενδιαφέρουσα (παρ’ ότι κάπως χονδροειδής και δημογραφικά μονόπλευρη) χαρτογραφική απεικόνιση της «αρχαίας» Κερύνειας, η οποία δημοσιεύτηκε το 1878.

KyreniaMap1878

Advertisements