[Στις αρχές του 1947 οι δύο γνωστότερες παγκύπριες εταιρείες μεταφοράς επιβατών, «Εμπιστοσύνη» και «Καλογήρου», συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν την «Κυπριακή Εταιρεία Μεταφορών Λτδ» η οποία, ως «ΚΕΜ», κατά τις επόμενες δεκαετίες είχε μεγάλη παγκύπρια συμβολή στη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων].

KEM

Advertisements