[Ένας από τους παλαιότερους χάρτες της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, από το βιβλίο των Braun και Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, τόμος Ι, (1572). Αμέσως μετά την πρώτη κατοχή της από τους «σκληρούς Τούρκους» ―όπως χαρακτηρίζονται σε επεξηγηματικό λατινικό κείμενο στο άνω αριστερό μέρος του σχεδίου].

FamagustaMap1572

Advertisements