Η Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ) ιδρύθηκε το 1942 και την ίδια χρονιά εξέδωσε τον ύμνο της, σε στίχους Μελή Ζαχαριάδη (ενός από τους συνιδρυτές της), μουσική Γιάγκου Μιχαηλίδη και επιμέλεια Χαράλαμπου Παπαδόπουλλου. Η μεγάλου σχήματος έκδοση περιείχε τον ύμνο σε ευρωπαϊκή μουσική αλλά και σε βυζαντινή (κατά μεταγραφή του επιμελητή). Είχε τυπωθεί στο σπουδαίο λευκωσιάτικο τυπογραφείο “Νέος Κόσμος” Θωμά Γ. Κυριακίδη, κάτω από ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες (παγκόσμιος πόλεμος, ελλείψεις χαρτιού και τυπογραφικών στοιχείων μουσικής) και γι’ αυτό αποτελεί σημαντικό εκδοτικό επίτευγμα της εποχής.

PEK1

PEK2

PEK3

Advertisements