[Η διαχρονική ομορφιά του Αββαείου Πέλλαπαϊς, μέσα από επτά παλαιές απεικονίσεις του, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο].

Bellapais1754.P8281034[1754]

Bellapais1853_00180[1853]

Bellapais1853_00181[1853]

Bellapais1853_00182[1853]

Bellapais1865_00462[1865]

Bellapais1887_00151[1887]

Bellapais1913_00249[1913]


Advertisements