Η κυπριακή εξέγερση του Οκτωβρίου 1931, γνωστή ως “Οκτωβριανά”, έχει αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής μελέτης και έρευνας, με μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων, ακόμη και διατριβών. Εδώ απλώς δίδονται τα δύο βασικά “τεκμήρια” με τα οποία σημαδεύεται η απαρχή της εξέγερσης η οποία οδήγησε σε αιματηρή σύγκρουση, διώξεις και μακροχρόνια καταπιεστικά μέτρα από την πλευρά της αγγλικής Κυβέρνησης της Κύπρου.

Το διάγγελμα του Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά (17 Οκτωβρίου 1931) και οι προγραμματικές αρχές της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης Κύπρου (18 Οκτωβρίου 1931):

Oktovriana1Oktovriana2Oktovriana3

Oktovriana4Oktovriana5

Advertisements