Από τη δεκαετία του 1920 η παραγωγή παρτοκαλιών στην Κύπρο αναπτύχθηκε αλματωδώς με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών. Σημαντικές περιοχές πορτοκαλεώνων ήταν η Μόρφου και ακολουθούσε η Αμμόχωστος, η οποία όμως διέθετε και το σημαντικότερο λιμάνι για τις εξαγωγές.

Από την εποχή αυτής της παραγωγικής/εξαγωγικής άνθισης (ίσως λίγο πριν από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) είναι και οι πιο κάτω δύο λιθόγραφες ετικέτες που τοποθετούνταν σε κιβώτια εξαγωγής: μία από την Αμμόχωστο και μία από του Μόρφου.

OrangeExport1

OrangeExport3

Advertisements