Κατά τη διάρκεια του κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα (1955-1959) οι αγγλική Κυβέρνηση της Κύπρου διένειμε προπαγανδιστικά φυλλάδια σε μια προσπάθεια να πεισθεί ο λαός να σταματήσει την ένοπλη εξέγερση.

Με αφελή φυλλάδια, όπως τα τρία που παρουσιάζονται πιο κάτω ―τα οποία συχνά ήταν ανορθόγραφα (π.χ. “Κυβέρνησης”) ή ασύντακτα (π.χ. “κι άλλας επιτυχίες”)― πίστευαν ότι θα πετύχαιναν τους στόχους τους. Όπως και με το φλύαρο φυλλάδιο με τους “ορους παραδόσεως” που κυκλοφόρησε το 1956.

Propaganda1

Propaganda2

Propaganda3

Surrender1

Surrender2

Advertisements