Είναι γνωστό ότι ο ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης (1866-1937) για πολλά χρόνια συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του στη Βάσα Κοιλανίου. Από μια τέτοια παραμονή είναι και η φωτογραφία του (με μαγκούρα) σε καφενείο της κοινότητας.

LipertisVasa

Όμως φωτογραφία του Δημήτρη Λιπέρτη και του διευθυντή της Αγγλικής Σχολής, αιδ. [Canon] F.D. Newham, είχε παρουσιαστεί και σε προηγούμενη ανάρτηση [αρ. 38] όταν ο ποιητής δίδασκε στη σχολή.

Εδώ προστίθεται επιστολή του Λιπέρτη από τη Βάσα Κοιλανιού, το καλοκαίρι του 1935, προς τον Αλέξανδρο Αλκίδα, συνάδελφό του στη σχολή, με εμφανώς πειρακτική διάθεση.

Lipertis1935Μεταγραφή του χειρογράφου:

Βάσα Κοιλανίου τη 24η / 8 / 35

Φίλτατέ μου,

Την αδελφικήν σου της 14ης ισταμένου εγκαίρως έλαβον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κακαουσκιές βλάπτουν πολύ όλους και ιδίως εκείνους, οίτινες υποβάλλονται εις τόσους πολλούς κόπους όπως, καλή ώρα η υμετέρα αγάπη. Λίγην προσοχήν δι’ όνομα του Θεού διότι δεν είναι εύκολον να αντικατασταθής. Εάν υπάρχουν τίποτε νέα παρακαλώ να μου γράψης. Ελπίζω φίλε μου πως οι μακαρονοφάδες Ιταλοί θα την πάθουν διότι ζητούν το άδικον. Άμα τη εις Λευκοσίαν αφίξει μου θα σου δώσω ολίγην αμβροσίαν διότι σου πρέπει.

Στον Canon και λοιπούς συναδέλφους τα δέοντα παρακαλώ από μέρους μου.

Με αγάπη και εκτίμηση

Δ. Λιπέρτης

[Σημ.: “Κακαουσκιές”: οι πρώτες πέντε μέρες του Αυγούστου, θεωρούμενες ως κακοσήμαδες // “θα σου δώσω ολίγην αμβροσίαν”: πειρακτικά ίσως εννοεί ότι “θα τους τις βρέξει” // “Ιταλοί”: εκείνες τις μέρες η Ιταλία είχε εισβάλει στην Αβυσσηνία].

Advertisements