Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικές αλλαγές επιφέρουν συνεχείς αλλαγές στις ανάγκες και στις συνήθειες. Θύματα τέτοιων αλλαγών είναι και τα τρία επαγγέλματα που κάποτε ικανοποιούσαν καθημερινές ανάγκες και σήμερα μόνο σε παλιές φωτογραφίες θυμίζουν την ύπαρξή τους:

Artisans_CauldronMaker1897_00328«Καζαντζής» (χαλκογραφία του 1897)

Artisans_FezMaker1897_00331Κατασκευαστής φεσιών (σχέδιο του 1897)

Artisans_Dyer1913_00310Εργαστήριο βαφής ρούχων (φωτογραφία 1913)

Advertisements